看风流慷慨,谈笑过残年上一句下一句 前一句后一句 八声甘州·故将军饮罢夜归来拼音版 辛弃疾诗词_当当语文网

看风流慷慨,谈笑过残年上一句 下一句

出自宋朝辛弃疾的《八声甘州·故将军饮罢夜归来
原文翻译:

夜读《李广传》,不能寐。因念晁楚老、杨民瞻约同居山间,戏用李广事,赋以寄之。

故将军饮罢夜归来,长亭解雕鞍。恨灞陵醉尉,匆匆未识,桃李无言。射虎山横一骑,裂石响惊弦。落魄封侯事,岁晚田间。
谁向桑麻杜曲,要短衣匹马,移住南山?看风流慷慨,谈笑过残年。汉开边、功名万里,甚当时、健者也曾闲。纱窗外、斜风细雨,一阵轻寒。

八声甘州·故将军饮罢夜归来拼音版

yè dú 《lǐ guǎng chuán 》,bú néng mèi 。yīn niàn cháo chǔ lǎo 、yáng mín zhān yuē tóng jū shān jiān ,xì yòng lǐ guǎng shì ,fù yǐ jì zhī 。

gù jiāng jun1 yǐn bà yè guī lái ,zhǎng tíng jiě diāo ān 。hèn bà líng zuì wèi ,cōng cōng wèi shí ,táo lǐ wú yán 。shè hǔ shān héng yī qí ,liè shí xiǎng jīng xián 。luò pò fēng hóu shì ,suì wǎn tián jiān 。
shuí xiàng sāng má dù qǔ ,yào duǎn yī pǐ mǎ ,yí zhù nán shān ?kàn fēng liú kāng kǎi ,tán xiào guò cán nián 。hàn kāi biān 、gōng míng wàn lǐ ,shèn dāng shí 、jiàn zhě yě céng xián 。shā chuāng wài 、xié fēng xì yǔ ,yī zhèn qīng hán 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

辛弃疾的诗词大全

《定风波(杜鹃花)》 《婆罗门引(用韵答傅先之时傅宰龙泉归)》 《菩萨蛮·送曹君之庄所》 《丑奴儿·近来愁似天来大》 《浣溪沙·偕叔高子似宿山寺戏作》 《水龙吟(用些语再题瓢泉,歌以饮客,声韵甚谐,客为之酹)》 《鹊桥仙·送粉卿行》 《鹧鸪天(寻菊花无有,戏作)》 《太常引(寿赵晋臣敷文。彭溪,晋臣所居)》 《昭君怨(豫章寄张定叟)》 《御街行(山中问盛复之提干行期)》 《满江红·送李正之提刑入蜀》 《水调歌头(题晋臣真得归、方是闲二堂)》 《婆罗门引(用韵别郭逢道)》 《贺新郎(用韵题赵晋臣敷文积翠岩、余欲令筑陂於其前)》 《浣溪沙(黄沙岭)》 《鹊桥仙·己酉山行书所见》 《贺新郎(赋水仙)》 《鹧鸪天(重九席上作)》 《清平乐·村居》 《玉楼春·风前欲劝春光住》 《贺新郎·把酒长亭说》 《归朝欢(丁卯岁寄题眉山李参政石林)》 《浣溪沙·偕叔高子似宿山寺戏作》 《添字浣溪沙(用前韵谢传岩叟瑞香之惠)》 《满江红·中秋寄远》 《鹧鸪天·送元济之归豫章》 《醉太平·春晚》 《踏莎行(春日有感)》 《声声慢(滁州旅次登楼作和李清宇韵)》 《西江月(和赵晋臣敷文赋秋水瀑泉)》 《水调歌头(寿韩南涧七十)》 《满江红(病中俞山甫教授访别,病起寄之)》 《念奴娇(赋白牡丹和范廓之韵)》 《减字木兰花(纪壁间题)》 《满江红(中秋)》 《上西平·送杜叔高》 《摸鱼儿·更能消几番风雨》 《贺新郎(听琵琶)》 《蝶恋花(用赵文鼎提举送李正这提刑韵送赵元英)》 《声声慢(赋红木犀·余儿时尝入京师禁中凝碧池,因书当时所见)》 《添字浣溪沙》 《粉蝶儿·和赵晋臣敷文赋落花》 《菩萨蛮(晋臣张菩提叶灯,席上赋)》 《霜天晓角(赤壁)》 《南歌子(独坐蔗庵)》 《临江仙(再用图字韵)》 《沁园春·带湖新居将成》 《念奴娇(用东坡赤壁韵)》 《鹊桥仙(寿徐伯熙察院)》 《好事近(和城中诸友韵)》 《临江仙(为岳母寿)》 《满江红·和范先之雪》 《清平乐(寿赵民则提刑,时新除,且素不喜饮)》 《卜算子(修竹翠罗寒)》 《贺新郎(用前韵再赋)》 《水调歌头(严子文同传安道和盟鸥韵,和以谢之辛弃疾)》 《西江月·堂上谋臣尊俎》 《破阵子·掷地刘郎玉斗》 《千秋岁(金陵寿史帅致道时有版筑役)》 《最高楼(闻前冈周氏旌表有期)》 《采桑子(烟迷露麦荒池柳)》 《满庭芳(和洪丞相景伯韵)》 《丑奴儿·书博山道中壁》 《鹧鸪天(不寐)》 《念奴娇·赋雨岩》 《浪淘沙·赋虞美人草》 《沁园春(答杨世长)》 《破阵子(赵晋臣敷文幼女县主觅词)》 《朝中措(崇福寺道中归寄祐之弟)》 《满江红(送徐换斡衡仲之官三山,时马叔会侍郎帅闽辛弃疾)》 《浣溪沙(别成上人并送性禅师)》 《满江红(寿赵茂嘉郎中,前章记广济仓事)》 《玉楼春·风前欲劝春光住》 《浣溪沙(漫兴作)》 《清平乐·题上卢桥》 《洞仙歌·旧交贫贱》 《鹧鸪天(用韵赋梅。三山梅开时,犹有青叶盛,予时病齿)》 《木兰花慢(题广文克明菊隐)》 《临江仙·探梅》 《生查子(民瞻见和,复用前韵)》 《摸鱼儿(观潮上叶丞相)》 《鹧鸪天(晚日寒鸦一片愁)》 《菩萨蛮(赠周国辅侍人)》 《采桑子(书博山道中壁)》 《粉蝶儿·和赵晋臣敷文赋落花》 《念奴娇·梅》 《清平乐(呈昌父,时仆以病止酒,昌父日作诗数遍,末章及之)》 《鹧鸪天(祝良显家牡丹一本百朵)》 《摸鱼儿(更能消几番风雨)》 《满江红(和卢国华)》 《鹧鸪天·送人》 《瑞鹤仙(南剑双溪楼)》 《清平乐(谢叔良惠木犀)》 《踏莎行·庚戌中秋后二夕带湖篆冈小酌》 《感皇恩(寿铅山陈丞及之)》 《八声甘州(寿建康帅胡长文给事。时方阅拆红梅之舞,且有锡带之宠)》 《水调歌头·舟次扬州和人韵》 《念奴娇(赋梅花)》 《鹧鸪天(游鹅湖醉书家壁)》

八声甘州·故将军饮罢夜归来赏析

  汉“飞将军”李广的故事广为人知,在古代诗文中也多所咏及。辛弃疾的这首《八声甘州》,便是其中的名篇。辛弃疾二十三岁即起兵抗金,南归以后亦所至多有建树。但因为人刚正不阿,敢于抨击邪恶势力,遭到朝中奸臣的忌恨,不仅未能实现恢复中原的理想,且被诬以种种罪名,在壮盛之年削除了官职。他的这种遭遇,极似汉时名将李广。这首词即借李广功高反黜的不平遭遇,抒发作者遭谗被废的悲愤心情。辛弃疾在题语说“夜读《李广传》,不能寐”,可见他当时的情绪是非常激动的。后边说“戏用李广事”,则不过是寓庄于谐的说法罢了。

  此词上阕聊聊数语,约略叙述了李广的事迹。据《史记·李将军列传》载李广罢官闲居时,“尝夜从一骑出,从人田间饮。还至霸陵亭。霸陵尉醉,呵止广。广骑曰:‘故李将军’。尉曰:‘今将军尚不得夜行,何乃故也!’止广宿亭下。”开篇至“无言”数句即写此事。这里特别突出“故将军”一语,以之居篇首,表现了作者对霸陵尉势利人的愤慨。同时,词中直接把司马迁对李广的赞辞“桃李无言,下自成蹊”当作李广的代称,表示对李广朴实性格的赞赏。一褒一贬,爱憎分明。传文又载:“广出猎,见草中石,以为虎而射之。中石,没镞。视之,石也。”“射虎”二句即写此事。单人独骑横山射虎,可见胆气之豪;弓弦惊响而矢发裂石,可见筋力之健。李广如此健者而被废弃,又可见当时朝政之昏暗。传文又载李广语云:“自汉击匈奴而广未尝不在其中,而诸部校尉以下,才能不及中人,然以击胡军功取侯者数十人,而广不为后人,然无尺寸之功以得封邑者何也?”辛词中“落魄”二句即指此事。劳苦而不得功勋,英勇而反遭罢黜,进一步说明朝政之黑暗。一篇《史记·李将军列传》长达数千字,但作者只用数十字便勾画出了人物的性格特征和生平主要事迹,且写得有声有色,生动传神,可见作者不愧为一代文豪。

  与上阕不同,词的下片专写作者自己的感慨。唐代诗人杜甫曲江三章》第三首“自断此生休问天,杜曲幸有桑麻田,故将移住南山边,短衣匹马随李广,看射猛虎终残年”诗句。作者在题语云“晁楚老、杨民瞻约同居山间”,此处即以杜甫思慕李广之心,隐喻晁、杨亲爱自己之意,盛赞晁、杨不以穷达异交的高风,与开头所写霸陵呵夜事形成鲜明的对照。其中“看风流慷慨,谈笑过残年”一语,上应“落魄封侯事,岁晚田园”句,表现了作者宠辱不惊、无所悔恨的坚强自信。“汉开边、功名万里,甚当时、健者也曾闲”一句,借汉言宋,感慨极深沉,讽刺极强烈。

  具体说来,它大致有以下几层含义:一是汉时开边拓境,号召立功绝域,健如李广者本不当投闲,然竟亦投闲,可见邪曲之害公、方正之不容,乃古今之通病,正不必为之怅恨;二是汉时征战不休,健如李广者尚且弃而不用,宋朝求和讳战,固当斥退一切勇夫,更不必为之嗟叹。以上皆反面意,实则是痛恨朝政腐败,进奸佞而逐贤良,深恐国势更趋衰弱。作者遭到罢黜,乃因群小谗毁所致,故用“纱窗外、斜风细雨,一阵轻寒”之景作结,隐喻此辈之阴险和卑劣,并以点明题语所云“夜读”情事。此语盖用柳宗元登柳州城楼寄漳汀封连四州刺史》“惊风乱颭芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙”诗意,但换“惊风”为“斜风”,以示其谗毁之邪恶;改“密雨”为“细雨”,以示其谗毁之琐屑;又益以“轻寒”一事,以示其谗毁之虚弱。这样一来,使其更具有表达力。

  辛弃疾的这首词,其句子隐括了不少前人的诗文。但是,他决不是简单地照搬古人语句,而是在隐括前人辞句时加进了生动的想象,融入了深厚的情感。如上阕写霸陵呵夜事,加进“长亭解雕鞍”的想象,便觉情景逼真;写出猎射虎事,加进“裂石响惊弦”的想象,更觉形神飞动。下阕“汉开边、功名万里,甚当时、健者也曾闲”一问,气劲辞婉,几经顿挫才把意思说完,情真意切,充满了无限悲愤。总之,这首词不仅抒情真切感人,而且语言上也多所创新,是不可多得的佳作。

辛弃疾简介

辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁州。淳熙元年(1174),辟江东安抚司参议官,迁仓部郎官,出为江西提点刑狱,调京西转运判官,差知江陵府兼湖北安抚,迁知隆兴府兼江西安抚。五年(1178),召为大理少卿,出为湖北转运副使,改湖南转运副使。又改知潭州兼湖南安抚使,创建飞虎军,雄镇一方,为江上诸军之冠,迁知隆兴府兼江西安抚。淳熙八年(1181)冬,台臣王蔺劾弃疾「用钱如泥沙,杀人如草芥」,落职,卜居上饶城北之带湖,筑室百楹,以稼名轩,自号稼轩居士,自是投闲置散凡十年。绍熙三年(1192),起为提点福建刑狱,次年,知福州兼福建安抚使。以谏官黄艾、谢深甫论列,丐祠归。所居带湖雪楼毁于火,徙铅山期思之瓜山下,家居瓢泉长达八年。嘉泰三年(1203),起知绍兴府兼浙东安抚使,于会稽创建秋风亭。四年,改知镇江府。开禧元年(1205),复以言者论列,奉祠归铅山。开禧三年,年六十八,葬铅山南十五里阳原山中。德祐元年(1275)追谥忠敏。平生以气节自负,功业自许,谋猷略远,然谗摈销沮,南归四十馀年间,大半皆废弃不用,故陈亮《辛稼轩画像赞》叹为「真鼠枉用,真虎不用」。其胸中古今,用资为词,激昂排宕,别开生面,不可一世。《宋史》有传。有《稼轩集》,又有《稼轩奏议》一卷,均佚。今人辑有《稼轩诗文钞存》。词有四卷本《稼轩词》及十二卷本《稼轩长短句》两种。《四库总目提要》云:「其词慷慨纵横,有不可一世之概,于倚声家为变调,而异军特起,能于翦红刻翠之外,屹然别立一宗,迄今不废。」其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为「苏辛」。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了看风流慷慨,谈笑过残年上一句下一句 前一句后一句,八声甘州·故将军饮罢夜归来拼音版 辛弃疾简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/ju/1670.html