若待得君来向此,花前对酒不忍触上一句下一句 前一句后一句 贺新郎·夏景拼音版 苏轼诗词_当当语文网

若待得君来向此,花前对酒不忍触上一句 下一句

出自宋朝苏轼的《贺新郎·夏景
原文翻译:
乳燕飞华屋。悄无人、桐阴转午,晚凉新浴。手弄生绡白团扇,扇手一时似玉。渐困倚、孤眠清熟。帘外谁来推绣户,枉教人、梦断瑶台曲。又却是,风敲竹。
石榴半吐红巾蹙。待浮花、浪蕊都尽,伴君幽独。秾艳一枝细看取,芳心千重似束。又恐被、秋风惊绿。若待得君来向此,花前对酒不忍触。共粉泪,两簌簌。
贺新郎·夏景拼音版
rǔ yàn fēi huá wū 。qiāo wú rén 、tóng yīn zhuǎn wǔ ,wǎn liáng xīn yù 。shǒu nòng shēng xiāo bái tuán shàn ,shàn shǒu yī shí sì yù 。jiàn kùn yǐ 、gū mián qīng shú 。lián wài shuí lái tuī xiù hù ,wǎng jiāo rén 、mèng duàn yáo tái qǔ 。yòu què shì ,fēng qiāo zhú 。
shí liú bàn tǔ hóng jīn cù 。dài fú huā 、làng ruǐ dōu jìn ,bàn jun1 yōu dú 。nóng yàn yī zhī xì kàn qǔ ,fāng xīn qiān zhòng sì shù 。yòu kǒng bèi 、qiū fēng jīng lǜ 。ruò dài dé jun1 lái xiàng cǐ ,huā qián duì jiǔ bú rěn chù 。gòng fěn lèi ,liǎng sù sù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

苏轼的诗词大全

《醉翁操·琅然》 《行香子·秋与》 《前赤壁赋》 《醉蓬莱(重九上君猷)》 《归朝欢(我梦扁舟浮震泽)》 《虞美人(述怀)》 《西江月(重九)》 《菩萨蛮·回文秋闺怨》 《少年游(元丰六年七月六日,王文甫家饮酿白酒,大醉。集古句作墨竹词)》 《水调歌头(落日绣帘卷)》 《少年游(感旧)》 《西江月(坐客见和复次韵)》 《南歌子(山与歌眉敛)》 《醉翁操(琅然,清圆)》 《喜雨亭记》 《六月二十七日望湖楼醉书》 《临江仙·送钱穆父》 《菩萨蛮(感旧)》 《南歌子·寓意》 《行香子(一叶舟轻)》 《蝶恋花(过涟水军赠赵晦之)》 《木兰花令(次马中玉韵)》 《江城子(前瞻马耳九仙山)》 《饮湖上初晴后雨二首·其二》 《雨中花慢》 《点绛唇(离恨)》 《蝶恋花(记得画屏初会遇)》 《鹧鸪天·林断山明竹隐墙》 《菩萨蛮(西湖)》 《木兰花令(宿造口闻夜雨寄子由、才叔)》 《送欧阳推官赴华州监酒》 《念奴娇(凭高眺远)》 《洞仙歌·咏柳》 《题西林壁(横看成岭侧成峰)》 《浣溪沙·元丰七年十二月二十四日从泗州刘倩叔游南山》 《定风波·红梅》 《浣溪沙(软草平莎过雨新)》 《南歌子(别润守许仲涂)》 《减字木兰花(赠徐君猷三侍人妩卿)》 《菩萨蛮(柳庭风静人眠昼)》 《超然台记》 《浣溪沙(前韵)》 《鹊桥仙·七夕》 《卜算子·黄州定慧院寓居作》 《瑶池燕》 《黠鼠赋·苏子夜坐》 《南乡子(用韵和道辅)》 《范增论》 《一丛花·今年春浅侵年》 《浣溪沙(春情)》 《浣溪沙·簌簌衣巾落枣花》 《南歌子(有感)》 《捕蝗至浮云岭山行疲苶有怀子由弟二首·其二》 《南歌子(楚守周豫出舞鬟,因作二首赠之)》 《少年游(去年相送)》 《浣溪沙(同上)》 《行香子·过七里濑》 《稼说送张琥》 《捕蝗至浮云岭山行疲苶有怀子由弟二首·其二》 《后赤壁赋》 《洞仙歌·冰肌玉骨》 《鹊桥仙(七夕和苏坚韵)》 《春日词(春云阴阴雪欲落)》 《念奴娇·赤壁怀古》 《赠刘景文(荷尽已无擎雨盖)》 《和子由踏青》 《菩萨蛮(七夕)》 《减字木兰花·立春》 《西江月(点点楼头细雨)》 《浣溪沙·咏橘》 《南歌子(晚春)》 《赠写御容妙善师》 《定风波·红梅》 《一丛花·今年春浅侵年》 《浣溪沙(簌簌衣巾落枣花)》 《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 《洞仙歌·冰肌玉骨》 《寒食雨二首》 《更漏子·送孙巨源》 《虢国夫人夜游图》 《南乡子(席上劝李公择酒)》 《水龙吟·闾丘大夫孝终公显尝守黄州》 《浣溪沙(即事)》 《南乡子·和杨元素时移守密州》 《虞美人·有美堂赠述古》 《江城子·密州出猎》 《西江月·平山堂》 《采桑子(多情多感仍多病)》 《蝶恋花·密州上元》 《沁园春·孤馆灯青》 《雨中明庆赏牡丹》 《谒金门(秋兴)》 《渔家傲(送张元唐省亲秦州)》 《和董传留别》 《西江月(送钱待制)》 《河满子(湖州作)》 《永遇乐》 《富人之子》 《浣溪沙·万顷风涛不记苏》 《题西林壁》

贺新郎·夏景译文及注释

译文厅室内静无人声,一只雏燕儿穿飞在华丽的房屋。梧桐树阴儿转向正午,晚间凉爽,美人刚刚沐。手里摇弄着白绢团扇,团扇与素手似白玉凝酥。渐渐困倦斜倚,独自睡得香熟。帘外是谁来推响彩乡的门户?白白地叫人惊散瑶台仙梦,原来是,夜风敲响了翠竹。那半开的石榴花宛如红巾折皱。等浮浪的花朵零落尽,它就来陪伴美人的孤独。取一枝脓艳榴花细细看,千重花瓣儿正像美人的芳心情深自束。又恐怕被那西风骤起,惊得只剩下一树空绿,若等得美人来此处,残花之前对酒竟不忍触目。只有残花与粉泪,扑扑籁簌地垂落。

注释①《贺新郎》调因本词而作《贺新凉》、《乳飞燕》、《风敲竹》等别名。②飞:《云麓漫钞》谓见真迹作“栖”。③瑶台:玉石砌成的台,神话传说在昆仑山上,此指梦中仙境。④风敲竹:唐李益竹窗闻风寄苗发司空曙》:“开门复动竹,疑是故人来。”⑤红巾蹙:形容石榴花半开时如红巾皱缩。⑥芳心句:形容榴花重瓣,也指佳人心事重重。⑦秋风惊绿:指秋风乍起使榴花凋谢,只剩绿叶。⑧两簌簌:形容花瓣与眼泪同落。 清黄蓼园《蓼园词话》云:“末四句是花是人,婉曲缠绵,耐人寻味不尽。”

苏轼简介

苏轼(1037─1101)宋代文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡。眉州眉山(今属四川)人。出身于有文化教养的寒门地主家庭。祖父苏序是诗人,父苏洵长于策论,母程氏亲授以书。嘉祐二年(1057)参加礼部考试,中第二名。仁宗殿试时,与其弟苏辙同科进士及第。因母丧回蜀。嘉祐六年(1061)经欧阳修推荐,应中制科第三等,被任命为大理评事签书凤翔府判官。任期满后值父丧归里。熙宁二年(1069)还朝任职,正是王安石推行新法的时期。他强调改革吏治,反对骤变。认为「慎重则必成,轻发则多败。」因意见未被采纳,请求外调,从熙宁四年(1071)起,先后任杭州通判,密州、徐州、湖州知州。每到一处,多有政绩。元丰二年(1079),御史中丞李定等人摘取苏轼诗句深文周纳,罗织罪名,以谤讪新政的罪名逮捕入狱。5个月后被贬黄州为团练副使。元丰八年(1094)哲宗立,任用司马光,废除新法。苏轼调回京都任中书舍人、翰林学士知制诰等职,由于与当政者政见不合,再次请调外任。先后任杭州、颍州、扬州知州。后迁礼部兼端明殿、翰林待读两学士。绍圣元年(1094)哲宗亲政后,苏轼又被一贬再贬,由英州、惠州,一直远放到儋州(今海南儋县)。直到元符三年(1100)徽宗即位,才遇赦北归。死于常州。宋孝宗时追谥文忠。苏轼政治上几经挫折,始终对人生和美好事物有着执着的追求。他的思想主体是儒家思想,又吸收释老思想中与儒家相通的部分,保持达观的处世态度。文学主张与欧阳修相近。要求有意而言,文以致用。重视文学的艺术价值。苏轼是北宋中期的文坛领袖,文学巨匠,唐宋八大家之一。其文纵横恣肆,其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张、比喻,独具风格。词开豪放一派,与辛弃疾并称「苏辛」。创作以诗歌为多,计)2700余首,题材丰富多样。诗中表现了对国家命运人民疾苦的关切,特别是对农民同情。如《荔枝叹》、《陈季常所蓄朱陈村嫁娶图》、《五禽言》、《吴中田妇叹》等。描写自然景物的诗写得精警有新意,耐人寻味。如《有美堂暴雨》、《题西林壁》等。诗歌还反映了各地的风土人情生活画面,无事不可入诗。写物传神,奔放灵动,触处生春,极富情韵,成一代之大观。散文成就很高,为唐宋八大家之一,谈史议政的文章气势磅礴,善于腾挪变化。叙事记游的散文既充满诗情画意,又深含理趣。《喜雨亭记》、《石钟山记》、前后《赤壁赋》是其代表作品。词作多达三百四五十首,突破了相思离别、男欢女爱的藩篱,反映社会现实生活,抒写报国爱民的情怀。「无意不可入,无事不可言」,包括对农民生活的表现。词风大多雄健激昂,顿挫排宕。语言和音律上亦有创新。「指出向上一路,而新天下耳目」。在词的发展史上开创了豪放词派。代表作品有《江城子·密州出猎》、《水调歌头·明月几时有》、《念奴娇·赤壁怀古》等。爱情词、咏物词均有佳作,表现出多样化的艺术风格。传世有《东坡全集》、《东坡乐府》。

名句类别

抒情」 「爱情」 「思念」 「食物」 「写酒

编者注:本文提供了若待得君来向此,花前对酒不忍触上一句下一句 前一句后一句,贺新郎·夏景拼音版 苏轼简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/ju/338.html