若待得君来向此,花前对酒不忍触上一句下一句 前一句后一句 贺新郎·夏景拼音版 苏轼诗词_当当语文网

若待得君来向此,花前对酒不忍触上一句 下一句

出自宋朝苏轼的《贺新郎·夏景
原文翻译:
乳燕飞华屋。悄无人、桐阴转午,晚凉新浴。手弄生绡白团扇,扇手一时似玉。渐困倚、孤眠清熟。帘外谁来推绣户,枉教人、梦断瑶台曲。又却是,风敲竹。
石榴半吐红巾蹙。待浮花、浪蕊都尽,伴君幽独。秾艳一枝细看取,芳心千重似束。又恐被、秋风惊绿。若待得君来向此,花前对酒不忍触。共粉泪,两簌簌。
贺新郎·夏景拼音版
rǔ yàn fēi huá wū 。qiāo wú rén 、tóng yīn zhuǎn wǔ ,wǎn liáng xīn yù 。shǒu nòng shēng xiāo bái tuán shàn ,shàn shǒu yī shí sì yù 。jiàn kùn yǐ 、gū mián qīng shú 。lián wài shuí lái tuī xiù hù ,wǎng jiāo rén 、mèng duàn yáo tái qǔ 。yòu què shì ,fēng qiāo zhú 。
shí liú bàn tǔ hóng jīn cù 。dài fú huā 、làng ruǐ dōu jìn ,bàn jun1 yōu dú 。nóng yàn yī zhī xì kàn qǔ ,fāng xīn qiān zhòng sì shù 。yòu kǒng bèi 、qiū fēng jīng lǜ 。ruò dài dé jun1 lái xiàng cǐ ,huā qián duì jiǔ bú rěn chù 。gòng fěn lèi ,liǎng sù sù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

苏轼的诗词大全

《减字木兰花(寓意)》 《菩萨蛮(感旧)》 《书李世南所画秋景》 《赵昌寒菊》 《浣溪沙(席上赠楚守田待制小鬟)》 《望江南(暮春)》 《寓居定惠院之东杂花满山有海棠一株土人不知贵也》 《六月二十日夜渡海》 《西江月·顷在黄州》 《点绛唇(离恨)》 《南乡子(用前韵赠田叔通家舞鬟)》 《行香子(述怀)》 《南乡子(集句)》 《江城子·密州出猎》 《胡完夫母周夫人挽词》 《守岁》 《千秋岁(湖州暂来徐州重阳作)》 《阮郎归(苏州席上作)》 《殢人娇(戏邦直)》 《少年游·润州作》 《醉落魄(述情)》 《晁错论》 《浣溪沙·万顷风涛不记苏》 《千秋岁·次韵少游》 《浣溪沙·簌簌衣巾落枣花》 《醉落魄(述怀)》 《行香子·过七里濑》 《六月二十七日望湖楼醉书(黑云翻墨未遮山)》 《南乡子(怅望送春怀)》 《浣溪沙·送梅庭老赴上党学官》 《上梅直讲书》 《鹧鸪天(佳人)》 《木兰花令(霜余已失长淮阔)》 《江神子(大雪有怀朱康叔使君,亦知使君之念我也,作江神子寄之)》 《蝶恋花(记得画屏初会遇)》 《念奴娇·中秋》 《少年游(去年相送)》 《浣溪沙(菊节)》 《李思训画长江绝岛图》 《归朝欢》 《青玉案·送伯固归吴中》 《虞姬墓(帐下佳人拭泪痕)》 《南歌子(晚春)》 《虞美人(湖山信是东南美)》 《行香子(寓意)》 《石苍舒醉墨堂》 《定风波(好睡慵开莫厌迟)》 《定风波·红梅》 《鹊桥仙(缑山仙子)》 《浣溪沙·咏橘》 《杜处士好书画》 《新城道中(东风知我欲山行)》 《江神子·恨别》 《望江南·超然台作》 《浣溪沙(有感)》 《临江仙·夜饮东坡醒复醉》 《更漏子·送孙巨源》 《正月二十日与潘郭二生出郊寻春忽记去年是日同至女王城作诗乃和前韵》 《南歌子(八月十八日观湖潮)》 《减字木兰花(维熊佳梦)》 《刑赏忠厚之至论》 《南乡子(双荔支)》 《满江红(东武会流怀亭)》 《文与可画筼筜谷偃竹记》 《浣溪沙(赠闾丘朝议,时还徐州)》 《南乡子·梅花词和杨元素》 《浣溪沙·元丰七年十二月二十四日从泗州刘倩叔游南山》 《蝶恋花(述怀)》 《行香子(携手江村)》 《有美堂暴雨》 《琴诗》 《临江仙·夜饮东坡醒复醉》 《减字木兰花(赠小鬟琵琶)》 《木兰花令(宿造口闻夜雨寄子由、才叔)》 《醉翁操(琅然,清圆)》 《少年游(送元素)》 《九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)》 《菩萨蛮(西湖)》 《南歌子(山与歌眉敛)》 《浣溪沙(徐州藏春阁园中)》 《超然台记》 《洞仙歌·咏柳》 《方山子传》 《六月二十日夜渡海》 《菩萨蛮(有寄)》 《阮郎归(绿槐高柳咽新蝉)》 《诉衷情(琵琶女)》 《小儿不畏虎》 《惠崇春江晚景二首 / 惠崇春江晓景二首》 《雨中花慢》 《好事近(黄州送君猷)》 《阳关曲 / 中秋月》 《临江仙(一别都门三改火)》 《洞仙歌·冰肌玉骨》 《虞美人(琵琶)》 《江神子·恨别》 《如梦令(题淮山楼)》 《鹊桥仙·七夕送陈令举》 《前赤壁赋》 《鹧鸪天·林断山明竹隐墙》

贺新郎·夏景译文及注释

译文厅室内静无人声,一只雏燕儿穿飞在华丽的房屋。梧桐树阴儿转向正午,晚间凉爽,美人刚刚沐。手里摇弄着白绢团扇,团扇与素手似白玉凝酥。渐渐困倦斜倚,独自睡得香熟。帘外是谁来推响彩乡的门户?白白地叫人惊散瑶台仙梦,原来是,夜风敲响了翠竹。那半开的石榴花宛如红巾折皱。等浮浪的花朵零落尽,它就来陪伴美人的孤独。取一枝脓艳榴花细细看,千重花瓣儿正像美人的芳心情深自束。又恐怕被那西风骤起,惊得只剩下一树空绿,若等得美人来此处,残花之前对酒竟不忍触目。只有残花与粉泪,扑扑籁簌地垂落。

注释①《贺新郎》调因本词而作《贺新凉》、《乳飞燕》、《风敲竹》等别名。②飞:《云麓漫钞》谓见真迹作“栖”。③瑶台:玉石砌成的台,神话传说在昆仑山上,此指梦中仙境。④风敲竹:唐李益竹窗闻风寄苗发司空曙》:“开门复动竹,疑是故人来。”⑤红巾蹙:形容石榴花半开时如红巾皱缩。⑥芳心句:形容榴花重瓣,也指佳人心事重重。⑦秋风惊绿:指秋风乍起使榴花凋谢,只剩绿叶。⑧两簌簌:形容花瓣与眼泪同落。 清黄蓼园《蓼园词话》云:“末四句是花是人,婉曲缠绵,耐人寻味不尽。”

苏轼简介

苏轼(1037─1101)宋代文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡。眉州眉山(今属四川)人。出身于有文化教养的寒门地主家庭。祖父苏序是诗人,父苏洵长于策论,母程氏亲授以书。嘉祐二年(1057)参加礼部考试,中第二名。仁宗殿试时,与其弟苏辙同科进士及第。因母丧回蜀。嘉祐六年(1061)经欧阳修推荐,应中制科第三等,被任命为大理评事签书凤翔府判官。任期满后值父丧归里。熙宁二年(1069)还朝任职,正是王安石推行新法的时期。他强调改革吏治,反对骤变。认为「慎重则必成,轻发则多败。」因意见未被采纳,请求外调,从熙宁四年(1071)起,先后任杭州通判,密州、徐州、湖州知州。每到一处,多有政绩。元丰二年(1079),御史中丞李定等人摘取苏轼诗句深文周纳,罗织罪名,以谤讪新政的罪名逮捕入狱。5个月后被贬黄州为团练副使。元丰八年(1094)哲宗立,任用司马光,废除新法。苏轼调回京都任中书舍人、翰林学士知制诰等职,由于与当政者政见不合,再次请调外任。先后任杭州、颍州、扬州知州。后迁礼部兼端明殿、翰林待读两学士。绍圣元年(1094)哲宗亲政后,苏轼又被一贬再贬,由英州、惠州,一直远放到儋州(今海南儋县)。直到元符三年(1100)徽宗即位,才遇赦北归。死于常州。宋孝宗时追谥文忠。苏轼政治上几经挫折,始终对人生和美好事物有着执着的追求。他的思想主体是儒家思想,又吸收释老思想中与儒家相通的部分,保持达观的处世态度。文学主张与欧阳修相近。要求有意而言,文以致用。重视文学的艺术价值。苏轼是北宋中期的文坛领袖,文学巨匠,唐宋八大家之一。其文纵横恣肆,其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张、比喻,独具风格。词开豪放一派,与辛弃疾并称「苏辛」。创作以诗歌为多,计)2700余首,题材丰富多样。诗中表现了对国家命运人民疾苦的关切,特别是对农民同情。如《荔枝叹》、《陈季常所蓄朱陈村嫁娶图》、《五禽言》、《吴中田妇叹》等。描写自然景物的诗写得精警有新意,耐人寻味。如《有美堂暴雨》、《题西林壁》等。诗歌还反映了各地的风土人情生活画面,无事不可入诗。写物传神,奔放灵动,触处生春,极富情韵,成一代之大观。散文成就很高,为唐宋八大家之一,谈史议政的文章气势磅礴,善于腾挪变化。叙事记游的散文既充满诗情画意,又深含理趣。《喜雨亭记》、《石钟山记》、前后《赤壁赋》是其代表作品。词作多达三百四五十首,突破了相思离别、男欢女爱的藩篱,反映社会现实生活,抒写报国爱民的情怀。「无意不可入,无事不可言」,包括对农民生活的表现。词风大多雄健激昂,顿挫排宕。语言和音律上亦有创新。「指出向上一路,而新天下耳目」。在词的发展史上开创了豪放词派。代表作品有《江城子·密州出猎》、《水调歌头·明月几时有》、《念奴娇·赤壁怀古》等。爱情词、咏物词均有佳作,表现出多样化的艺术风格。传世有《东坡全集》、《东坡乐府》。

名句类别

抒情」 「爱情」 「思念」 「食物」 「写酒

编者注:本文提供了若待得君来向此,花前对酒不忍触上一句下一句 前一句后一句,贺新郎·夏景拼音版 苏轼简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/ju/338.html