匝路亭亭艳,非时裛裛香上一句下一句 前一句后一句 十一月中旬至扶风界见梅花拼音版 李商隐诗词_当当语文网

匝路亭亭艳,非时裛裛香上一句 下一句

出自南北朝李商隐的《十一月中旬至扶风界见梅花
原文翻译:
匝路亭亭艳,非时裛裛香。素娥惟与月,青女不饶霜。
赠远虚盈手,伤离适断肠。为谁成早秀,不待作年芳。
十一月中旬至扶风界见梅花拼音版
zā lù tíng tíng yàn ,fēi shí yì yì xiāng 。sù é wéi yǔ yuè ,qīng nǚ bú ráo shuāng 。
zèng yuǎn xū yíng shǒu ,shāng lí shì duàn cháng 。wéi shuí chéng zǎo xiù ,bú dài zuò nián fāng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李商隐的诗词大全

《小桃园》 《宿骆氏亭寄怀崔雍崔衮》 《贾生》 《无题(八岁偷照镜)》 《东阿王》 《献寄旧府开封公(开封公,令狐楚也)》 《县中恼饮席》 《宋玉》 《江亭散席循柳路吟(归官舍)》 《谒山》 《滞雨》 《河清与赵氏昆季宴集得拟杜工部》 《访隐者不遇成二绝》 《楚吟》 《子直晋昌李花(得分字)》 《赠别前蔚州契苾使君》 《日射》 《夜冷》 《寄和水部马郎中题兴德驿,时昭义已平》 《赠白道者(一作咏史第二首)》 《登乐游原》 《石榴》 《明神》 《过故崔兖海宅与崔明秀才话旧因寄旧僚杜赵李三掾》 《夜出西溪》 《人欲》 《茂陵》 《效徐陵体赠更衣》 《宿骆氏亭寄怀崔雍崔衮》 《少年》 《无题·凤尾香罗薄几重》 《出关宿盘豆馆对丛芦有感》 《即目》 《利州江潭作(感孕金轮所)》 《无题·重帏深下莫愁堂》 《哭虔州杨侍郎(虞卿)》 《和郑愚赠汝阳王孙家筝妓二十韵》 《正月崇让宅》 《日高》 《燕台诗四首》 《歌舞》 《小园独酌》 《送从翁从东川弘农尚书幕》 《流莺》 《因书》 《夕阳楼》 《即日》 《送从翁东川弘农尚书幕》 《马嵬》 《房君珊瑚散》 《和刘评事永乐闲居见寄》 《西南行却寄相送者》 《题汉祖庙》 《韩冬郎即席为诗相送一座尽惊他日余方…兼呈畏之员外》 《东下三旬苦于风土马上戏作》 《哭遂州萧侍郎二十四韵(萧浣)》 《过楚宫》 《咏史二首·其一》 《商於》 《齐宫词》 《代赠二首之一》 《酬别令狐补阙》 《幽居冬暮》 《圣女祠》 《隋宫 / 隋堤》 《过景陵》 《观灯乐行》 《玉山》 《日日》 《泪》 《归墅》 《赠孙绮新及第》 《嘲桃》 《蝉》 《复至裴明府所居》 《燕台四首。春》 《复京》 《寄蜀客》 《华清宫(天宝六载,改骊山温泉宫曰华清宫)》 《微雨》 《韩碑》 《赋得桃李无言》 《昨日》 《览古》 《代贵公主》 《板桥晓别》 《七夕偶题》 《赠从兄阆之》 《访隐》 《喜舍弟羲叟及第上礼部魏公》 《景阳井》 《韩冬郎即席为诗相送》 《题道静院院在中条山故王颜中丞所置虢州刺史…写真存焉》 《无题(一云阳城)》 《哀筝》 《张恶子庙》 《忆住一师》 《风雨》 《奉和太原公送前杨秀才戴兼招杨正字戎》 《寄蜀客》

十一月中旬至扶风界见梅花鉴赏

  这首咏物诗写于何年,诸说不一,可能是诗人于公元851年(大中五年)应东川节度使柳仲郢聘请为书记,入蜀时所作。扶风,在今陕西宝鸡市东。他的《韩冬郎即席二首》,有“剑栈风樯各苦辛,别时冬雪到时春”句。作者赴蜀,在这年冬天,有《悼伤后赴东蜀辟至散关遇雪》一诗。这首诗或者是在这年所作。

  “匝路亭亭艳,非时裛裛香。”首联奇峰突起,异彩光芒。裛裛(yì),香气盛貌。虽然梅树亭亭直立,花容清丽无奈傍路而开,长得不是地方。虽然写写梅花的诗词">梅花的诗词">梅花香气沁人,可是过早地在十一月中旬开放,很不适时宜。作者的品格才华,正像梅花的亭亭艳、裛裛香。作者牵涉到牛李党争中去,从而受到排挤,正是生非其时。长期在过漂泊的游幕生活,正是处境艰难

  “素娥惟与月,青女不饶霜。”颔联清怨凄楚,别开意境。同是月下赏梅,作者没有发出“月明林下美人来”的赞叹,把梅花比作风姿姣好的美人;也没有抒写“月中霜里斗婵娟”一类的颂词,赞美梅花傲霜的品格;而是手眼独出,先是埋怨素娥(指月里嫦娥)的“惟与月”,继而又指责主管霜的青女“不饶霜”。在作者眼里,嫦娥让月亮放出清光,并不是真的要给梅花增添姿色,就是没有梅花,她也会让月色皎洁的。嫦娥只是赞助月亮,并不袒护梅花。青女不是要使梅花显出傲霜品格才下霜的,而是想用霜冻摧残梅花,这种难言的怨恨,正与作者身世感受相映照。

  写到这里,作者的感情已达到饱和。颈联突然笔锋一转,对着梅花,怀念起朋友来了:“赠远虚盈手,伤离适断肠。”想折一把梅花来赠给远方的朋友,可是仕途坎坷,故友日疏,即使折得满把的梅花又有什么用呢?连寄一枝梅花都办不到,更觉得和朋友离别令人哀伤欲绝,愁肠寸断。“伤离”句一语双关,既含和朋友离别而断肠,又含跟梅花离别而断肠,这就更加蕴蓄隽永。尾联“为谁成早秀?不待作年芳。”作者发问:梅花为了谁过早开花,而不等到报春才开花,成为旧历新年时的香花呢?在此诗人表达了对梅花的悲痛,这种悲痛也正是对自身遭遇的悲痛。诗人自己就正像梅花未能等到春的到来而过早开放。这一结,就把自伤身世的感情同开头呼应。

  作为咏物诗,最好的是“写气图貌,既随物以宛转;属采附声,亦与心而徘徊”(《文心雕龙·物色篇》)。此诗写梅花,同时又写作者身世。这两者结合得如此完美,正像天衣无缝,看不出点拼凑的痕迹,这就显出作者深厚的艺术功底。

李商隐简介

李商隐(813-858),字义山,号玉谿生,怀州河内(今河南沁阳县)人。出身于没落的小官僚家庭。十七岁时就受到牛僧孺党令孤楚的赏识,被任为幕府巡官。二十五岁时,受到令孤楚的儿子令孤绹的赞誉,中进士。次年受到李德裕党人河阳节度使王茂元的宠爱,任为书记,并娶他女儿为妻。唐朝中叶后期,朝政腐败,宦官弄权,朋党斗争十分激烈。李商隐和牛李两派的人都有交往,但不因某一方得势而趋附。所以他常常遭到攻击,一生不得志,没有任过重要官职,只是在四川、广西、广东和徐州等地做些幕僚的工作。四十五岁时死于郑州。他的诗长于律、绝,富于文采,风格色彩浓丽,多用典,意旨比较隐晦,以《无题组诗最为著名。有《李义山诗集》。

名句类别

植物

编者注:本文提供了匝路亭亭艳,非时裛裛香上一句下一句 前一句后一句,十一月中旬至扶风界见梅花拼音版 李商隐简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/ju/4639.html