试上铜台歌舞处,惟有秋风愁杀人上一句下一句 前一句后一句 邺都引拼音版 张说诗词_当当语文网

试上铜台歌舞处,惟有秋风愁杀人上一句 下一句

出自唐朝张说的《邺都引
原文翻译:
君不见魏武草创争天禄,群雄睚毗相驰逐。
昼携壮士破坚阵,夜接词人赋华屋。
都邑缭绕西山阳,桑榆汗漫漳河曲。
城郭为墟人代改,但见西园明月在。
邺旁高家多贵臣,蛾眉曼睩共灰尘。
试上铜台歌舞处,惟有秋风愁杀人
邺都引拼音版
jun1 bú jiàn wèi wǔ cǎo chuàng zhēng tiān lù ,qún xióng yá pí xiàng chí zhú 。
zhòu xié zhuàng shì pò jiān zhèn ,yè jiē cí rén fù huá wū 。
dōu yì liáo rào xī shān yáng ,sāng yú hàn màn zhāng hé qǔ 。
chéng guō wéi xū rén dài gǎi ,dàn jiàn xī yuán míng yuè zài 。
yè páng gāo jiā duō guì chén ,é méi màn lù gòng huī chén 。
shì shàng tóng tái gē wǔ chù ,wéi yǒu qiū fēng chóu shā rén
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

张说的诗词大全

《奉和同皇太子过慈恩寺应制二首》 《舞马词六首》 《还至端州驿前与高六别处》 《道家四首奉敕撰》 《岳阳石门墨山二山相连有禅堂观天下绝境》 《登九里台是樊姬墓》 《代书答姜七崔九》 《赦归在道中作》 《唐封泰山乐章。肃和》 《奉和圣制春日出苑应制(一作瞩目应令,一作明皇诗)》 《惠文太子挽歌二首》 《唐享太庙乐章。凯安三首》 《岳州观竞渡》 《和尹懋秋夜游灉湖》 《江中诵经》 《杂曲歌辞。舞马词》 《至尉氏》 《奉裴中书光庭酒》 《伤妓人董氏四首》 《岳州别梁六入朝》 《巴丘春作》 《时乐鸟篇》 《唐封泰山乐章。雍和》 《扈从幸韦嗣立山庄应制》 《破陈乐词二首》 《岳州行郡竹篱》 《春雨早雷》 《九日进茱萸山诗五首》 《崔尚书挽词》 《山夜闻钟》 《广州萧都督入朝过岳州宴饯得冬字》 《伯奴边见归田赋因投赵侍御》 《邺都引》 《唐享太庙乐章。光大舞》 《赠崔二安平公乐世词》 《东都酺宴》 《恩赐乐游园宴》 《岳州守岁》 《酬崔光禄冬日述怀赠答》 《侍宴浐水赋得浓字》 《奉和圣制幸白鹿观应制》 《送王光庭》 《送李问政河北简兵》 《奉和圣制度蒲关应制》 《过汉南城叹古坟》 《广州江中作》 《岳阳早霁南楼》 《赴集贤院学士上赐宴应制得辉字》 《扈从温泉宫献诗》 《奉和圣制赐王公千秋镜应制》 《皇帝降诞日集贤殿赐宴》 《卢巴驿闻张御史张判官欲到不得待留赠之》 《入海二首》 《再使蜀道》 《过庾信宅》 《三月闺怨》 《凤楼寻胜地》 《夜坐》 《别平一师》 《送梁六自洞庭山作》 《崔礼部园亭得深字》 《温泉冯刘二监客舍观妓》 《奉和圣制行次成皋应制》 《送王尚一严嶷二侍御赴司马都督军》 《寄人(酷怜风月为多情)》 《玄武门侍射》 《唐封泰山乐章。豫和六首》 《唐享太庙乐章。钧天舞》 《赠工部尚书冯公挽歌三首》 《奉和圣制温汤对雪应制》 《下江南向夔州》 《同赵侍御巴陵早春作》 《与赵冬曦尹懋子均登南楼》 《游龙山静胜寺》 《出湖寄赵冬曦》 《奉和圣制同玉真公主游大哥山池题石壁》 《唐享太庙乐章。大明舞》 《五君咏五首。苏许公瑰》 《奉和圣制送王晙巡边应制》 《奉宇文黄门融酒》 《夕宴房主簿舍》 《游洞庭湖》 《岳州九日宴道观西阁》 《羽林恩召观御书王太尉碑》 《相州山池作》 《寄刘道士舄》 《五君咏五首。魏齐公元忠》 《荆州亭入朝》 《醉中作》 《唐享太庙乐章。文舞》 《唐封泰山乐章。寿和》 《安乐郡主花烛行》 《唐封泰山乐章。太和》 《岳州宴别潭州王熊二首》 《赠赵公》 《河上公》 《端午三殿侍宴应制探得鱼字》 《奉和圣制赐崔日知往潞州应制》 《五君咏五首。赵耿公彦昭》 《送苏合宫颋》

邺都引注释

⑴邺都:指三国时代魏国的都城,在今河北省临漳县西。⑵引:诗体名。《邺都引》属新乐府辞。

邺都引鉴赏

  张说一生历仕武后、中宗、睿宗、玄宗四朝,三度执掌大政,堪称叱咤风云的一代英豪。但是,他仕途坎坷,曾被流放一次,两次遭贬谪。这首诗就是公元713年(开元元年)被贬为相州刺史后所作。邺都,当时属相州所辖。张说纵观魏武帝曹操建功立业的雄壮历史和身后遭遇,联想自己被奸佞小人攻讦的现实,不禁感慨万千,写下《邺都引》这一千古绝唱。

  这首诗歌激情奔涌,慷慨悲壮,但诗情又紧和缅怀魏武的题旨,做到诗情恣肆而有节制,思想内蕴而易外传。

  诗分两层。

  前六句为第一层,主要是缅怀和描述曹操生前的非凡业绩,以寄托自己的凌云壮志。“君不见魏武草创争天禄,群雄睚眦相驰逐”二句,为曹操生前的壮举铺叙了广阔的时代场景。“草创”二字表明了魏武创业的艰难、不易;一个“争”字,生动地表现出曹操人定胜天的朴素唯物主义思想。古代迷信思想认为人的遭遇、地位都由天帝赐予,而曹操不信天命,偏偏要奋起与“群雄睚眦相驰逐”,争夺帝位,这一“争”就将他的顽强奋斗准确地展现在读者面前了。“昼携壮士破坚阵,夜接词人赋华屋”二句,以极其洗练的语言,概述了曹操一生的文武事业。“昼”句勾勒了曹操驰骋沙场的形象,一个“携”字描摹出了他一马当先、勇冠三军的英武气概;一个“破”字,又表现出了其无坚不摧的进攻气势,展示了“魏武挥鞭”气吞万里如虎的骁将风姿。“夜”句则为读者刻划了曹操极具儒将风度的形象侧面。这里,一个“接”字,表现了魏武礼贤下士的品格。曹操在中汉末建安时期,力倡“建安风骨”,并带领其子曹丕曹植及建安七子,以诗歌的形式努力表现社会的动乱和人民流离失所的痛苦,表达了要求国家统一的愿望,情调慷慨,语言刚健。他所建的“西园”——铜爵园,就是其父子常与文士夜间在此宴会赋诗的地方。“夜接词人赋华屋”一句,就形象地展示了当年曹操开创建安文学黄金时代的历史画面。“都邑缭绕西山阳,桑榆汗漫漳河曲”二句,主要描写曹操在生产、建设方面的功绩。邺都城池委曲环绕,表明魏国建筑雄伟,后方坚固;农桑林木沿漳河层层密布、“汗漫”无边,说明其农、林生产的发达。在汉末群雄逐鹿的战乱中能辟一农桑昌盛地域实在不易,由此更能显示出曹操治理国家的雄才大略。在历史上,曹操是蒙垢最多的人物之一。一些持正统观念的史家往往将他打入挟天子以令诸侯的“奸贼”另册。作为曾二度为相的张说,能够如此高度地评价曹操的历史功绩,是独具胆识、难能可贵的;同时,这一层也表露出诗人追慕魏武,希望在政治上有所建树的感情,让读者从对曹操的业绩的追述中体味出诗人的理想追求

  诗的后六句为第二层,主要叙述魏武身后的历史变迁,流露出诗人哀叹时光易逝、英雄业绩无继的感慨。“城郭为墟人代改,但见西园明月在”二句,是通过曹魏时代的城郭建筑今已凋蔽颓败揭示邺都环境的今昔变迁。“城郭”一词有承接上文“都邑”、引起下文转折的作用,它是邺都外观上最易显示变化的景物。“城郭”和“西园”沦为废墟,标志着魏武的时代已成为历史的陈迹,明月依旧,却照不见曹操在西园“夜接词人赋华屋”,更衬托出今日邺都的凄凉冷落。“邺旁高冢多贵臣,蛾眉曼目录共灰尘”二句,是从邺都人事变迁的角度来表现其今昔变化的巨大。曹魏时代的“贵臣”已入“高冢”作古,说明其政权的支柱已不复存在;魏武的众多姬妾、歌伎化为尘土,可见供其役使的社会基础也土崩瓦解。“贵臣”、美女的纷纷进入坟墓,它象一面镜子一样,真实地折射出历史变迁的轨迹,流露出了诗人对曹操文韬武略、宏图大业付之东流的婉惜之情。结尾“试上铜台歌舞处,惟有秋风愁杀人”二句,为正面抒怀。“试上”二字表现了诗人欲上而又犹豫的心理——人事变迁,景非昔比,诗人要登上曹操所建铜雀台一览胜迹,但又怕“铜台”因为“人代改”而“为墟”,引发自己更多的惆怅。等到登上“铜台”,果然见出邺都的一切繁华都成为历史,只留下秋风凭吊英雄。“愁杀人”三字是饱蘸感情的点睛之笔,深沉而强烈地表现出诗人悲壮的凭吊心情,将一腔不泯的雄心遥寄千载,表现出诗人被贬、壮志难酬的内心苦痛和不平之情。诗人紧扣曹操创业的始终线索展开诗情,叠出画面,因此这首诗的感情较之同类作品就更显得慷慨悲壮、深沉含蓄,象羯鼓筝琶一样,摇人心旌,撼人心魄。

  其次,诗歌的结构艺术也颇有独到之处。这首诗是借凭吊古迹而抒发胸臆的怀古之作,诗歌画面都围绕魏武生前、身后诸事展开。开始写魏武生前草创大业,继而写他的文韬武略、治国有方,把他一生的伟绩很简洁地概括于“昼携壮士破坚阵,夜接词人赋华屋。都邑缭绕西山阳,桑榆汗漫漳河曲”四句诗中。“城郭为墟人代改”以下四句着重突出魏武身后的历史变迁。曹操能够在群雄逐鹿的乱世中辟一邺都繁华之地,而他身后的人们却无法维持邺都的繁荣,可见魏武确实高人一筹,后世多不可与之相提并论。结尾写铜台秋风,很容易使人想起曹操临终“遗令”,这样,诗的一起一结就是曹操的一始一终,诗的主体则是曹操的生平业绩、身后境遇,从而展示出诗人结构谋篇的高超才华。

  这首诗在语言和韵律方面也很有特色,诗歌气势恢宏,语言雄健畅朗,一洗梁陈绮丽之风;用韵活泼,全诗十二句,四次换韵,跌宕有致,富于流动多变的音乐美。正如林庚、冯沅君先生所说:“《邺都引》慷慨悲壮,开盛唐七古的先河,与初唐诗风迥异。”开盛唐七古的先河,与初唐诗风迥异。”

张说简介

张说(667─730),唐文学家。字道济,一字说之,洛阳人。武则天永昌中(689),举贤良方正,授太子校书郎。因不肯依附张易之兄弟,忤旨,被流放钦州。唐中宗复位,召回,进同中书门下平章事,任兵部侍郎。唐睿宗景云二年(711)任宰相,监修国史。玄宗时封燕国公,任中书令。因与姚崇不和,贬为相州刺史,再贬岳州刺史。开元九年(721),复为宰相。翌年出任朔方军节度大使,官至右丞相兼中书令。张说前后历仕四朝、三秉大政,掌文学之任共三十年。文笔雄健,才思敏捷,朝廷重要文诰,多出其手,与许国公苏颋并称「燕许大手笔」。尤其擅长于碑文、墓志的写作,其诗除应制奉和之作外,有不少佳作传世。贬官岳州后,「诗益凄婉,人谓得江山助」(《新唐书》本传)。有《张燕公集》。

名句类别

抒情」 「天气

编者注:本文提供了试上铜台歌舞处,惟有秋风愁杀人上一句下一句 前一句后一句,邺都引拼音版 张说简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/ju/487.html