行香子·过七里濑拼音版|翻译|赏析|原文_是苏轼的诗词_当当语文网

行香子·过七里濑拼音版

作者:苏轼 朝代:宋朝
行香子·过七里濑原文
一叶舟轻,双桨鸿惊。水天清、影湛波平。鱼翻藻鉴,鹭点烟汀。过沙溪急,霜溪冷,月溪明。
重重似画,曲曲如屏。算当年、虚老严陵。君臣一梦,今古空名。但远山长,云山乱,晓山青。
行香子·过七里濑拼音版
yī yè zhōu qīng ,shuāng jiǎng hóng jīng 。shuǐ tiān qīng 、yǐng zhàn bō píng 。yú fān zǎo jiàn ,lù diǎn yān tīng 。guò shā xī jí ,shuāng xī lěng ,yuè xī míng 。
zhòng zhòng sì huà ,qǔ qǔ rú píng 。suàn dāng nián 、xū lǎo yán líng 。jun1 chén yī mèng ,jīn gǔ kōng míng 。dàn yuǎn shān zhǎng ,yún shān luàn ,xiǎo shān qīng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

苏轼的诗词大全 苏轼的代表作 写过的诗词

《腊日游孤山访惠勤惠思二僧》 《留侯论》 《江神子·江景》 《雨中花慢》 《六月二十七日望湖楼醉书(黑云翻墨未遮山)》 《送顿起》 《水调歌头(昵昵儿女语)》 《清平乐(秋词)》 《青玉案(三年枕上吴中路)》 《减字木兰花(维熊佳梦)》 《浣溪沙(万顷风涛不记苏)》 《江城子(十年生死两茫茫)》 《江城子(老夫聊发少年狂)》 《浣溪沙(新秋)》 《阳关曲 / 中秋月》 《虞美人(湖山信是东南美)》 《水调歌头(明月几时有)》 《菩萨蛮(夏景回文)》 《送参寥师》 《行香子·秋与》 《馈岁 / 别岁 / 守岁》 《鹧鸪天(林断山明竹隐墙)》 《端午遍游诸寺得禅字》 《春宵》 《饮湖上初晴后雨二首·其二》 《蝶恋花(述怀)》 《减字木兰花(寓意)》 《留侯论》 《西江月(三过平山堂下)》 《琴诗》 《生查子(诉别)》 《水龙吟(赠赵晦之吹笛侍儿)》 《行香子(一叶舟轻)》 《望海楼晚景·横风吹雨入楼斜》 《武昌酌菩萨泉送王子立》 《浣溪沙(再和前韵)》 《鹊桥仙(七夕和苏坚韵)》 《蝶恋花·京口得乡书》 《西江月(送别)》 《卜算子·黄州定慧院寓居作》 《雨中游天竺灵感观音院(蚕欲老)》 《鹧鸪天(佳人)》 《拟孙权答曹操书》 《减字木兰花(送别)》 《减字木兰花(赠君猷家姬)》 《赵昌寒菊》 《行香子(与泗守过南山晚归作)》 《更漏子(水涵空,山照市)》 《临江仙·送钱穆父》 《超然台记》 《晁错论》 《减字木兰花·春月》 《六月二十七日望湖楼醉书》 《胡完夫母周夫人挽词》 《南乡子(凉簟碧纱厨)》 《临江仙·送王缄》 《和董传留别》 《惠崇春江晚景 / 惠崇春江晓景》 《春日词(春云阴阴雪欲落)》 《赠刘景文 / 冬景》 《哨遍(春词)》 《一丛花·今年春浅侵年》 《采桑子·润州多景楼与孙巨源相遇》 《富人之子》 《阮郎归(绿槐高柳咽新蝉)》 《南歌子(别润守许仲涂)》 《华清引(感旧)》 《鹧鸪天(陈公密出侍儿素娘,歌紫玉箫曲,劝老人酒。老人饮尽因为赋此词)》 《殢人娇(戏邦直)》 《澄迈驿通潮阁二首(余生欲老南海村)》 《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 《鹊桥仙·七夕送陈令举》 《阳关曲(暮云收尽溢清寒)》 《南歌子(晚春)》 《南歌子·寓意》 《南歌子(感旧)》 《临江仙(赠送)》 《减字木兰花(以大琉璃杯劝王仲翁)》 《南歌子(黄州腊八日饮怀民小阁)》 《前赤壁赋》 《西江月(点点楼头细雨)》 《如梦令(题淮山楼)》 《阮郎归·初夏》 《永遇乐·彭城夜宿燕子楼》 《贺新郎·夏景》 《少年游·润州作》 《送欧阳推官赴华州监酒》 《正月二十日往岐亭郡人潘古郭三人送余于女王城东禅庄院》 《鹊桥仙(缑山仙子)》 《河满子(湖州作)》 《鹊桥仙·七夕》 《南歌子·游赏》 《陌上花三首》 《定风波(好睡慵开莫厌迟)》 《南乡子(集句)》 《寒食雨二首》 《西江月(送钱待制)》 《南乡子(霜降水痕收)》 《洞仙歌·咏柳》 《正月二十日与潘郭二生出郊寻春忽记去年是日同至女王城作诗乃和前韵》

苏轼简介

苏轼(1037─1101)宋代文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡。眉州眉山(今属四川)人。出身于有文化教养的寒门地主家庭。祖父苏序是诗人,父苏洵长于策论,母程氏亲授以书。嘉祐二年(1057)参加礼部考试,中第二名。仁宗殿试时,与其弟苏辙同科进士及第。因母丧回蜀。嘉祐六年(1061)经欧阳修推荐,应中制科第三等,被任命为大理评事签书凤翔府判官。任期满后值父丧归里。熙宁二年(1069)还朝任职,正是王安石推行新法的时期。他强调改革吏治,反对骤变。认为「慎重则必成,轻发则多败。」因意见未被采纳,请求外调,从熙宁四年(1071)起,先后任杭州通判,密州、徐州、湖州知州。每到一处,多有政绩。元丰二年(1079),御史中丞李定等人摘取苏轼诗句深文周纳,罗织罪名,以谤讪新政的罪名逮捕入狱。5个月后被贬黄州为团练副使。元丰八年(1094)哲宗立,任用司马光,废除新法。苏轼调回京都任中书舍人、翰林学士知制诰等职,由于与当政者政见不合,再次请调外任。先后任杭州、颍州、扬州知州。后迁礼部兼端明殿、翰林待读两学士。绍圣元年(1094)哲宗亲政后,苏轼又被一贬再贬,由英州、惠州,一直远放到儋州(今海南儋县)。直到元符三年(1100)徽宗即位,才遇赦北归。死于常州。宋孝宗时追谥文忠。苏轼政治上几经挫折,始终对人生和美好事物有着执着的追求。他的思想主体是儒家思想,又吸收释老思想中与儒家相通的部分,保持达观的处世态度。文学主张与欧阳修相近。要求有意而言,文以致用。重视文学的艺术价值。苏轼是北宋中期的文坛领袖,文学巨匠,唐宋八大家之一。其文纵横恣肆,其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张、比喻,独具风格。词开豪放一派,与辛弃疾并称「苏辛」。创作以诗歌为多,计)2700余首,题材丰富多样。诗中表现了对国家命运人民疾苦的关切,特别是对农民同情。如《荔枝叹》、《陈季常所蓄朱陈村嫁娶图》、《五禽言》、《吴中田妇叹》等。描写自然景物的诗写得精警有新意,耐人寻味。如《有美堂暴雨》、《题西林壁》等。诗歌还反映了各地的风土人情生活画面,无事不可入诗。写物传神,奔放灵动,触处生春,极富情韵,成一代之大观。散文成就很高,为唐宋八大家之一,谈史议政的文章气势磅礴,善于腾挪变化。叙事记游的散文既充满诗情画意,又深含理趣。《喜雨亭记》、《石钟山记》、前后《赤壁赋》是其代表作品。词作多达三百四五十首,突破了相思离别、男欢女爱的藩篱,反映社会现实生活,抒写报国爱民的情怀。「无意不可入,无事不可言」,包括对农民生活的表现。词风大多雄健激昂,顿挫排宕。语言和音律上亦有创新。「指出向上一路,而新天下耳目」。在词的发展史上开创了豪放词派。代表作品有《江城子·密州出猎》、《水调歌头·明月几时有》、《念奴娇·赤壁怀古》等。爱情词、咏物词均有佳作,表现出多样化的艺术风格。传世有《东坡全集》、《东坡乐府》。
辞赋精选

本文提供行香子·过七里濑原文,行香子·过七里濑翻译,行香子·过七里濑赏析,行香子·过七里濑拼音版,苏轼简介

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/shi/47789.html