行香子·过七里濑拼音版|翻译|赏析|原文_是苏轼的诗词_当当语文网

行香子·过七里濑拼音版

作者:苏轼 朝代:宋朝
行香子·过七里濑原文
一叶舟轻,双桨鸿惊。水天清、影湛波平。鱼翻藻鉴,鹭点烟汀。过沙溪急,霜溪冷,月溪明。
重重似画,曲曲如屏。算当年、虚老严陵。君臣一梦,今古空名。但远山长,云山乱,晓山青。
行香子·过七里濑拼音版
yī yè zhōu qīng ,shuāng jiǎng hóng jīng 。shuǐ tiān qīng 、yǐng zhàn bō píng 。yú fān zǎo jiàn ,lù diǎn yān tīng 。guò shā xī jí ,shuāng xī lěng ,yuè xī míng 。
zhòng zhòng sì huà ,qǔ qǔ rú píng 。suàn dāng nián 、xū lǎo yán líng 。jun1 chén yī mèng ,jīn gǔ kōng míng 。dàn yuǎn shān zhǎng ,yún shān luàn ,xiǎo shān qīng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

苏轼的诗词大全 苏轼的代表作 写过的诗词

《定风波·红梅》 《减字木兰花(春牛春杖)》 《南乡子(凉簟碧纱厨)》 《题西林壁》 《阳关曲(军中)》 《九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)》 《诉衷情(琵琶女)》 《东栏梨花》 《水调歌头·丙辰中秋》 《喜雨亭记》 《浣溪沙·端午》 《潮州韩文公庙碑》 《南乡子(自述)》 《赠写御容妙善师》 《阳羡歌·山秀芙蓉》 《浣溪沙(门外东风雪洒裾)》 《送金山乡僧归蜀开堂》 《调笑令》 《三部乐(情景)》 《浣溪沙(道字娇讹语未成)》 《浣溪沙(徐州藏春阁园中)》 《除夜直都厅囚系皆满日暮不得返舍因题一诗于壁》 《黠鼠赋·苏子夜坐》 《鹧鸪天·林断山明竹隐墙》 《少年游(送元素)》 《河满子(见说岷峨凄怆)》 《春宵》 《南歌子(山与歌眉敛)》 《踏青游》 《稼说送张琥(博观而约取,厚积而薄发)》 《木兰花令(宿造口闻夜雨寄子由、才叔)》 《蝶恋花(记得画屏初会遇)》 《采桑子·润州多景楼与孙巨源相遇》 《劝金船(和元素韵自撰腔命名)》 《方山子传》 《点绛唇(二之二)》 《记承天寺夜游 / 记承天夜游》 《江城子·密州出猎》 《满江红(正月十三日送文安国还朝)》 《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 《南歌子(雨暗初疑夜)》 《谒金门(秋夜)》 《行香子(茶词)》 《阳关曲 / 中秋月》 《蝶恋花·雨霰疏疏经泼火》 《春日词(春云阴阴雪欲落)》 《鹧鸪天(佳人)》 《洞仙歌(冰肌玉骨)》 《食荔枝(罗浮山下四时春)》 《定风波(莫听穿林打叶声)》 《鹊桥仙·七夕送陈令举》 《李思训画长江绝岛图》 《喜雨亭记》 《蝶恋花·蝶懒莺慵春过半》 《浣溪沙·游蕲水清泉寺》 《如梦令(有寄)》 《醉落魄(苍颜华发)》 《南乡子·送述古》 《捕蝗至浮云岭山行疲苶有怀子由弟二首·其二》 《凌虚台记》 《临江仙(疾愈登望湖楼赠项长官)》 《西江月(点点楼头细雨)》 《送贾讷倅眉》 《菩萨蛮·回文夏闺怨》 《花影》 《浣溪沙·簌簌衣巾落枣花》 《占春芳》 《小儿不畏虎》 《浣溪沙·万顷风涛不记苏》 《虞姬墓(帐下佳人拭泪痕)》 《西江月(世事一场大梦)》 《除夜直都厅囚系皆满日暮不得返舍因题一诗于壁》 《临江仙(夜饮东坡醒复醉)》 《南乡子·重九涵辉楼呈徐君猷》 《永遇乐·彭城夜宿燕子楼》 《南乡子·重九涵辉楼呈徐君猷》 《少年游(端午赠黄守徐君猷)》 《诉衷情(送述古迓元素)》 《水调歌头·安石在东海》 《卜算子·感旧》 《殢人娇(或云赠朝云)》 《南歌子(八月十八日观湖潮)》 《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 《浣溪沙(和前韵)》 《减字木兰花(赠小鬟琵琶)》 《昭君怨(谁作桓伊三弄)》 《饮湖上初晴后雨(水光潋滟晴方好)》 《好事近》 《东坡》 《谒金门(秋兴)》 《赠刘景文(荷尽已无擎雨盖)》 《临江仙·夜饮东坡醒复醉》 《送金山乡僧归蜀开堂》 《皂罗特髻(采菱拾翠)》 《洞仙歌(江南腊尽)》 《菩萨蛮(柳庭风静人眠昼)》 《蝶恋花·雨霰疏疏经泼火》 《青玉案·送伯固归吴中》 《文与可画筼筜谷偃竹记》 《记承天寺夜游 / 记承天夜游》

苏轼简介

苏轼(1037─1101)宋代文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡。眉州眉山(今属四川)人。出身于有文化教养的寒门地主家庭。祖父苏序是诗人,父苏洵长于策论,母程氏亲授以书。嘉祐二年(1057)参加礼部考试,中第二名。仁宗殿试时,与其弟苏辙同科进士及第。因母丧回蜀。嘉祐六年(1061)经欧阳修推荐,应中制科第三等,被任命为大理评事签书凤翔府判官。任期满后值父丧归里。熙宁二年(1069)还朝任职,正是王安石推行新法的时期。他强调改革吏治,反对骤变。认为「慎重则必成,轻发则多败。」因意见未被采纳,请求外调,从熙宁四年(1071)起,先后任杭州通判,密州、徐州、湖州知州。每到一处,多有政绩。元丰二年(1079),御史中丞李定等人摘取苏轼诗句深文周纳,罗织罪名,以谤讪新政的罪名逮捕入狱。5个月后被贬黄州为团练副使。元丰八年(1094)哲宗立,任用司马光,废除新法。苏轼调回京都任中书舍人、翰林学士知制诰等职,由于与当政者政见不合,再次请调外任。先后任杭州、颍州、扬州知州。后迁礼部兼端明殿、翰林待读两学士。绍圣元年(1094)哲宗亲政后,苏轼又被一贬再贬,由英州、惠州,一直远放到儋州(今海南儋县)。直到元符三年(1100)徽宗即位,才遇赦北归。死于常州。宋孝宗时追谥文忠。苏轼政治上几经挫折,始终对人生和美好事物有着执着的追求。他的思想主体是儒家思想,又吸收释老思想中与儒家相通的部分,保持达观的处世态度。文学主张与欧阳修相近。要求有意而言,文以致用。重视文学的艺术价值。苏轼是北宋中期的文坛领袖,文学巨匠,唐宋八大家之一。其文纵横恣肆,其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张、比喻,独具风格。词开豪放一派,与辛弃疾并称「苏辛」。创作以诗歌为多,计)2700余首,题材丰富多样。诗中表现了对国家命运人民疾苦的关切,特别是对农民同情。如《荔枝叹》、《陈季常所蓄朱陈村嫁娶图》、《五禽言》、《吴中田妇叹》等。描写自然景物的诗写得精警有新意,耐人寻味。如《有美堂暴雨》、《题西林壁》等。诗歌还反映了各地的风土人情生活画面,无事不可入诗。写物传神,奔放灵动,触处生春,极富情韵,成一代之大观。散文成就很高,为唐宋八大家之一,谈史议政的文章气势磅礴,善于腾挪变化。叙事记游的散文既充满诗情画意,又深含理趣。《喜雨亭记》、《石钟山记》、前后《赤壁赋》是其代表作品。词作多达三百四五十首,突破了相思离别、男欢女爱的藩篱,反映社会现实生活,抒写报国爱民的情怀。「无意不可入,无事不可言」,包括对农民生活的表现。词风大多雄健激昂,顿挫排宕。语言和音律上亦有创新。「指出向上一路,而新天下耳目」。在词的发展史上开创了豪放词派。代表作品有《江城子·密州出猎》、《水调歌头·明月几时有》、《念奴娇·赤壁怀古》等。爱情词、咏物词均有佳作,表现出多样化的艺术风格。传世有《东坡全集》、《东坡乐府》。
辞赋精选

本文提供行香子·过七里濑原文,行香子·过七里濑翻译,行香子·过七里濑赏析,行香子·过七里濑拼音版,苏轼简介

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/shi/47789.html