行香子·过七里濑拼音版|翻译|赏析|原文_是苏轼的诗词_当当语文网

行香子·过七里濑拼音版

作者:苏轼 朝代:宋朝
行香子·过七里濑原文
一叶舟轻,双桨鸿惊。水天清、影湛波平。鱼翻藻鉴,鹭点烟汀。过沙溪急,霜溪冷,月溪明。
重重似画,曲曲如屏。算当年、虚老严陵。君臣一梦,今古空名。但远山长,云山乱,晓山青。
行香子·过七里濑拼音版
yī yè zhōu qīng ,shuāng jiǎng hóng jīng 。shuǐ tiān qīng 、yǐng zhàn bō píng 。yú fān zǎo jiàn ,lù diǎn yān tīng 。guò shā xī jí ,shuāng xī lěng ,yuè xī míng 。
zhòng zhòng sì huà ,qǔ qǔ rú píng 。suàn dāng nián 、xū lǎo yán líng 。jun1 chén yī mèng ,jīn gǔ kōng míng 。dàn yuǎn shān zhǎng ,yún shān luàn ,xiǎo shān qīng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

苏轼的诗词大全 苏轼的代表作 写过的诗词

《贺新郎(乳燕飞华屋)》 《河满子(湖州作)》 《减字木兰花(送赵令)》 《记承天寺夜游 / 记承天夜游》 《凌虚台记》 《赠刘景文(荷尽已无擎雨盖)》 《浣溪沙(照日深红暖见鱼)》 《菩萨蛮(四首)》 《鹧鸪天(佳人)》 《画堂春(寄子由)》 《虞美人·有美堂赠述古》 《南歌子·游赏》 《桃源忆故人(暮春)》 《西江月(再用前韵戏曹子方)》 《浣溪沙(同上)》 《惠州一绝(日啖荔枝三百颗)》 《武昌酌菩萨泉送王子立》 《新城道中(东风知我欲山行)》 《捕蝗至浮云岭山行疲苶有怀子由弟二首·其二》 《留侯论》 《减字木兰花(春牛春杖)》 《阮郎归(梅词)》 《乞校正陆贽奏议进御札子》 《浣溪沙(新秋)》 《临江仙(冬日即事)》 《减字木兰花·莺初解语》 《南乡子·送述古》 《点绛唇(离恨)》 《浣溪沙(万顷风涛不记苏)》 《有美堂暴雨》 《点绛唇(二之二)》 《西江月(坐客见和复次韵)》 《浣溪沙·春情》 《行香子(一叶舟轻)》 《行香子·秋与》 《端午遍游诸寺得禅字》 《临江仙(风水洞作)》 《喜雨亭记》 《菩萨蛮·回文秋闺怨》 《鹊桥仙·七夕送陈令举》 《谒金门(秋兴)》 《临江仙(疾愈登望湖楼赠项长官)》 《虞美人·有美堂赠述古》 《临江仙·送钱穆父》 《西江月·梅花》 《减字木兰花·春月》 《浣溪沙·咏橘》 《木兰花令(宿造口闻夜雨寄子由、才叔)》 《点绛唇(红杏飘香)》 《卜算子·感旧》 《浣溪沙(自适)》 《木兰花令·次欧公西湖韵》 《浣溪沙·送梅庭老赴上党学官》 《望江南·超然台作》 《南歌子(同前)》 《南乡子(怅望送春怀)》 《腊日游孤山访惠勤惠思二僧》 《归朝欢(我梦扁舟浮震泽)》 《南歌子(楚守周豫出舞鬟,因作二首赠之)》 《中秋月(暮云收尽溢清寒)》 《江神子·江景》 《雨中游天竺灵感观音院(蚕欲老)》 《菩萨蛮·回文秋闺怨》 《南歌子(黄州腊八日饮怀民小阁)》 《武昌酌菩萨泉送王子立》 《生查子(诉别)》 《临江仙(忘却成都来十载)》 《浣溪沙(门外东风雪洒裾)》 《西江月·平山堂》 《雨中明庆赏牡丹》 《洞仙歌(江南腊尽)》 《琴诗》 《浣溪沙·游蕲水清泉寺》 《昭君怨·送别》 《南乡子(席上劝李公择酒)》 《前赤壁赋》 《饮湖上初晴后雨二首·其二》 《菩萨蛮(西湖)》 《渔家傲(一曲阳关情几许)》 《放鹤亭记》 《少年游(送元素)》 《更漏子·送孙巨源》 《浣溪沙(再和前韵)》 《临江仙(一别都门三改火)》 《木兰花令(次马中玉韵)》 《减字木兰花(以大琉璃杯劝王仲翁)》 《南歌子(别润守许仲涂)》 《南乡子(双荔支)》 《和子由渑池怀旧》 《菩萨蛮(柳庭风静人眠昼)》 《前赤壁赋》 《浣溪沙(席上赠楚守田待制小鬟)》 《饮湖上初晴后雨(水光潋滟晴方好)》 《十拍子(暮秋)》 《惠崇春江晚景二首 / 惠崇春江晓景二首》 《更漏子·送孙巨源》 《南乡子(凉簟碧纱厨)》 《定风波·红梅》 《劝金船(和元素韵自撰腔命名)》 《虞美人(湖山信是东南美)》

苏轼简介

苏轼(1037─1101)宋代文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡。眉州眉山(今属四川)人。出身于有文化教养的寒门地主家庭。祖父苏序是诗人,父苏洵长于策论,母程氏亲授以书。嘉祐二年(1057)参加礼部考试,中第二名。仁宗殿试时,与其弟苏辙同科进士及第。因母丧回蜀。嘉祐六年(1061)经欧阳修推荐,应中制科第三等,被任命为大理评事签书凤翔府判官。任期满后值父丧归里。熙宁二年(1069)还朝任职,正是王安石推行新法的时期。他强调改革吏治,反对骤变。认为「慎重则必成,轻发则多败。」因意见未被采纳,请求外调,从熙宁四年(1071)起,先后任杭州通判,密州、徐州、湖州知州。每到一处,多有政绩。元丰二年(1079),御史中丞李定等人摘取苏轼诗句深文周纳,罗织罪名,以谤讪新政的罪名逮捕入狱。5个月后被贬黄州为团练副使。元丰八年(1094)哲宗立,任用司马光,废除新法。苏轼调回京都任中书舍人、翰林学士知制诰等职,由于与当政者政见不合,再次请调外任。先后任杭州、颍州、扬州知州。后迁礼部兼端明殿、翰林待读两学士。绍圣元年(1094)哲宗亲政后,苏轼又被一贬再贬,由英州、惠州,一直远放到儋州(今海南儋县)。直到元符三年(1100)徽宗即位,才遇赦北归。死于常州。宋孝宗时追谥文忠。苏轼政治上几经挫折,始终对人生和美好事物有着执着的追求。他的思想主体是儒家思想,又吸收释老思想中与儒家相通的部分,保持达观的处世态度。文学主张与欧阳修相近。要求有意而言,文以致用。重视文学的艺术价值。苏轼是北宋中期的文坛领袖,文学巨匠,唐宋八大家之一。其文纵横恣肆,其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张、比喻,独具风格。词开豪放一派,与辛弃疾并称「苏辛」。创作以诗歌为多,计)2700余首,题材丰富多样。诗中表现了对国家命运人民疾苦的关切,特别是对农民同情。如《荔枝叹》、《陈季常所蓄朱陈村嫁娶图》、《五禽言》、《吴中田妇叹》等。描写自然景物的诗写得精警有新意,耐人寻味。如《有美堂暴雨》、《题西林壁》等。诗歌还反映了各地的风土人情生活画面,无事不可入诗。写物传神,奔放灵动,触处生春,极富情韵,成一代之大观。散文成就很高,为唐宋八大家之一,谈史议政的文章气势磅礴,善于腾挪变化。叙事记游的散文既充满诗情画意,又深含理趣。《喜雨亭记》、《石钟山记》、前后《赤壁赋》是其代表作品。词作多达三百四五十首,突破了相思离别、男欢女爱的藩篱,反映社会现实生活,抒写报国爱民的情怀。「无意不可入,无事不可言」,包括对农民生活的表现。词风大多雄健激昂,顿挫排宕。语言和音律上亦有创新。「指出向上一路,而新天下耳目」。在词的发展史上开创了豪放词派。代表作品有《江城子·密州出猎》、《水调歌头·明月几时有》、《念奴娇·赤壁怀古》等。爱情词、咏物词均有佳作,表现出多样化的艺术风格。传世有《东坡全集》、《东坡乐府》。
辞赋精选

本文提供行香子·过七里濑原文,行香子·过七里濑翻译,行香子·过七里濑赏析,行香子·过七里濑拼音版,苏轼简介

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/shi/47789.html