【商调】二朗神拼音版|翻译|赏析|原文_是高明的诗词_当当语文网

【商调】二朗神拼音版

作者:高明 朝代:元朝
【商调】二朗神原文

秋怀从别后,正七夕穿针在画楼,暮雨过纱窗凉已透。夕阳影里,见一簇
寒蝉衰柳。水绿香人自愁,况轻拆鸾交凤友。合得成就,真个胜似腰缠跨鹤扬
州。
 【前腔】风流,恩情怎比墙花路柳?记待月西厢和你携素手。争奈话别匆匆,
雨散云收?一种相思分做两处愁,雁来是音书未有。合前
 【集贤宾】西风桂子香韵幽,奈虚度中秋。明月无情穿户牖,听寒蛩声满床
头。空房自守,暗数尽谯楼上更漏。合如病酒,这滋味那人知否?合前
 【前腔】功名未遂姻缘未偶,共一个眉头。恼乱春心卒未休,怕朱颜去也难
留。把明珠暗投,不如意十常八九。合前
 【黄莺儿】霜降水痕收,迅池塘犹暮秋。满城风雨还重九。白衣人送酒,乌
纱帽恋头,思那人应似黄花瘦。合怕登楼,云山万叠,遮不得许多愁。
 【前腔】惟酒可忘忧,这愁怀不酒。几番和泪见红豆,相思未休。凄凉怎
受?老天知道和天瘦。合前
 【猫儿坠】绿荷萧索无可盖眠鸥,碧粼粼露远洲。羁人无力冷飕飕,合愁,
早知道宋玉当时顿觉伤秋。
 【前腔】一簇红蓼相映白频洲,傍水芙蓉两岸秋,想他娇艳倦凝眸。合前
 【前腔】无情红叶偏向御沟流,诗句上分明永配偶,对景触目恨悠悠。合前
 【余音】一年好景还依旧,正橘绿橙黄时候,强把金樽开怀断送秋。

【商调】二朗神拼音版

qiū huái cóng bié hòu ,zhèng qī xī chuān zhēn zài huà lóu ,mù yǔ guò shā chuāng liáng yǐ tòu 。xī yáng yǐng lǐ ,jiàn yī cù
hán chán shuāi liǔ 。shuǐ lǜ xiāng rén zì chóu ,kuàng qīng chāi luán jiāo fèng yǒu 。hé dé chéng jiù ,zhēn gè shèng sì yāo chán kuà hè yáng
zhōu 。
 【qián qiāng 】fēng liú ,ēn qíng zěn bǐ qiáng huā lù liǔ ?jì dài yuè xī xiāng hé nǐ xié sù shǒu 。zhēng nài huà bié cōng cōng ,
yǔ sàn yún shōu ?yī zhǒng xiàng sī fèn zuò liǎng chù chóu ,yàn lái shì yīn shū wèi yǒu 。hé qián
 【jí xián bīn 】xī fēng guì zǐ xiāng yùn yōu ,nài xū dù zhōng qiū 。míng yuè wú qíng chuān hù yǒu ,tīng hán qióng shēng mǎn chuáng
tóu 。kōng fáng zì shǒu ,àn shù jìn qiáo lóu shàng gèng lòu 。hé rú bìng jiǔ ,zhè zī wèi nà rén zhī fǒu ?hé qián
 【qián qiāng 】gōng míng wèi suí yīn yuán wèi ǒu ,gòng yī gè méi tóu 。nǎo luàn chūn xīn zú wèi xiū ,pà zhū yán qù yě nán
liú 。bǎ míng zhū àn tóu ,bú rú yì shí cháng bā jiǔ 。hé qián
 【huáng yīng ér 】shuāng jiàng shuǐ hén shōu ,xùn chí táng yóu mù qiū 。mǎn chéng fēng yǔ hái zhòng jiǔ 。bái yī rén sòng jiǔ ,wū
shā mào liàn tóu ,sī nà rén yīng sì huáng huā shòu 。hé pà dēng lóu ,yún shān wàn dié ,zhē bú dé xǔ duō chóu 。
 【qián qiāng 】wéi jiǔ kě wàng yōu ,zhè chóu huái bú jiǔ 。jǐ fān hé lèi jiàn hóng dòu ,xiàng sī wèi xiū 。qī liáng zěn
shòu ?lǎo tiān zhī dào hé tiān shòu 。hé qián
 【māo ér zhuì 】lǜ hé xiāo suǒ wú kě gài mián ōu ,bì lín lín lù yuǎn zhōu 。jī rén wú lì lěng sōu sōu ,hé chóu ,
zǎo zhī dào sòng yù dāng shí dùn jiào shāng qiū 。
 【qián qiāng 】yī cù hóng liǎo xiàng yìng bái pín zhōu ,bàng shuǐ fú róng liǎng àn qiū ,xiǎng tā jiāo yàn juàn níng móu 。hé qián
 【qián qiāng 】wú qíng hóng yè piān xiàng yù gōu liú ,shī jù shàng fèn míng yǒng pèi ǒu ,duì jǐng chù mù hèn yōu yōu 。hé qián
 【yú yīn 】yī nián hǎo jǐng hái yī jiù ,zhèng jú lǜ chéng huáng shí hòu ,qiáng bǎ jīn zūn kāi huái duàn sòng qiū 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

高明的诗

《【商调】二朗神》 《【商调】金络索挂梧桐 咏别》 《戏文·蔡伯喈琵琶记》

高明简介

辞赋精选

本文提供【商调】二朗神原文,【商调】二朗神翻译,【商调】二朗神赏析,【商调】二朗神拼音版,高明简介

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/shi/59571.html