【商调】金络索挂梧桐 咏别拼音版|翻译|赏析|原文_是高明的诗词_当当语文网

【商调】金络索挂梧桐 咏别拼音版

作者:高明 朝代:元朝
【商调】金络索挂梧桐 咏别原文

  羞看镜里花,憔悴难禁架,耽阁眉儿淡了教谁画?最苦魂梦飞绕天涯,须信
流年鬓有华。红颜自古多薄命,莫怨东风当自嗟。无人处,盈盈珠泪偷弹洒琵琶。
恨那时错认冤家,说尽了痴心话。
  一杯别酒阑,三唱阳关罢,万里云山两下相牵畦。念奴半点情与伊家,分付
些儿莫记差:不如收拾闲风月,再休惹朱雀桥边野草化。无人把,萋萋芳草随君
到天涯。准备着夜雨梧桐,和泪点常飘洒。

【商调】金络索挂梧桐 咏别拼音版

  xiū kàn jìng lǐ huā ,qiáo cuì nán jìn jià ,dān gé méi ér dàn le jiāo shuí huà ?zuì kǔ hún mèng fēi rào tiān yá ,xū xìn
liú nián bìn yǒu huá 。hóng yán zì gǔ duō báo mìng ,mò yuàn dōng fēng dāng zì jiē 。wú rén chù ,yíng yíng zhū lèi tōu dàn sǎ pí pá 。
hèn nà shí cuò rèn yuān jiā ,shuō jìn le chī xīn huà 。
  yī bēi bié jiǔ lán ,sān chàng yáng guān bà ,wàn lǐ yún shān liǎng xià xiàng qiān qí 。niàn nú bàn diǎn qíng yǔ yī jiā ,fèn fù
xiē ér mò jì chà :bú rú shōu shí xián fēng yuè ,zài xiū rě zhū què qiáo biān yě cǎo huà 。wú rén bǎ ,qī qī fāng cǎo suí jun1
dào tiān yá 。zhǔn bèi zhe yè yǔ wú tóng ,hé lèi diǎn cháng piāo sǎ 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

高明的诗

《【商调】二朗神》 《【商调】金络索挂梧桐 咏别》 《戏文·蔡伯喈琵琶记》

高明简介

辞赋精选

本文提供【商调】金络索挂梧桐 咏别原文,【商调】金络索挂梧桐 咏别翻译,【商调】金络索挂梧桐 咏别赏析,【商调】金络索挂梧桐 咏别拼音版,高明简介

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/shi/59642.html